Jak efektivně vykonávat CLLD

16. 11. 2015

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na workshop "JAK EFEKTIVNĚ VYKONÁVAT CLLD".

Workshop se uskuteční dne 26.11.2015 v areálu SAVE CZ s.r.o. v novém školicím středisku REACH na adrese Rváčovská 1639 v Hlinsku.

Workshop je určen pro zástupce MAS z NUTS II Severovýchod. Více informací o workshopu a způsobu přihlášení naleznete v pozvánce.

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy:

Galerie