Proběhl webinář na téma Vyšetření v PPP

11. 2. 2021

Ve dnech 9. a 10. 2. 2021 proběhl pod vedením lektorky PhDr. Andrei Šmejdové webinář na téma Vyšetření v PPP - práce se závěry a doporučeními z vyšetření. Paní lektorka pracuje jako zástupkyně ředitele Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice. Webináře se zúčastnilo 30 zástupců z řad rodičů, pedagogů a pedagogických pracovníků ze základních a mateřských škol z ORP Hlinsko.

Účastníci se seznámili s kompetencemi pedagogicko - psychologické poradny jako školského poradenského zařízení, získali informace o průběhu vyšetření, pokusili se naučit, jak s výsledky seznámit rodiče dětí, kteří hledají pomoc v PPP a mají obavy z neznámé situace. Dále se seznámili se základní psychologickou a speciálně - pedagogickou terminologií v nálezech a měli možnost konzultovat zprávy s PPP.

foto