Jednání Valné hromady per rollam 8. 2. 2021 až 10. 2. 2021

11. 2. 2021

Druhé jednání Valné hromady Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2021. Jednání proběhlo od 8. 2. 2021 od 13:00 hodin do 10. 2. 2021 do 14:00 hodin

korespondenční formou (e-mailem) s hlasováním per rollam. 

Přílohy: