Proběhl webinář na téma Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce

5. 2. 2021

Ve dnech 3. a 4. 2. 2021 proběhl pod vedením lektorky Mgr. Jany Okrouhlé webinář na téma Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce.

Paní lektorka je vystudovaná speciální pedagožka, která se profesně zabývá především vzděláváním žáků s mentálním postižením a autismem.Webináře se zúčastnilo 18 zástupců z řad rodičů, pedagogů a pedagogických pracovníků ze základních škol z ORP Hlinsko. 

Seminář byl zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na semináři byla probrána následující témata:

  1. Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě
  2. Činnosti asistenta pedagoga v edukačním procesu
  3. Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu
  4. Práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky s postižením
  5. Didaktické zásady, metody práce, praktické rady a náměty.
foto