Jednání Valné hromady per rollam 12. 1. 2021 až 15. 1. 2021

15. 1. 2021

První jednání Valné hromady Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2021. Jednání proběhlo od 12. 1. 2021 od 15:00 hodin do 15. 1. 2021 do 15:00 hodin

korespondenční formou (e-mailem) s hlasováním per rollam. 

Přílohy: