Proběhl workshop pro rodiče na téma Podpora dítěte ve volbě studijního oboru

26. 1. 2021

Pod vedením odborníc z Královehradecké univerzity se účastnilo 25 zástupců z řad rodičů. Setkání proběhlo v on-line prostředí za spolupráce s MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko.  

foto