Školení k Operačnímu programu Zaměstnanost

21. 10. 2015

V úterý 20. 10. 2015 uspořádala Místní akční skupina Hlinecko pro zástupce Krajského sdružení MAS Pardubického kraje setkání, jehož náplní bylo získání informací k Operačnímu programu Zaměstnanost.

Na školení přijali pozvání odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadu vlády ČR z Agentury pro sociální začleňování, radní Pardubického kraje a zástupci krajského úřadu práce Pardubice.

Z úst školitelů zazněly možnosti čerpání z Operačního programu Zaměstnanost pro místní akční skupiny v programovém období 2014 – 2020. Posluchači se dozvěděli podrobnější informace o sociálně vyloučených lokalitách Pardubického kraje, pravidlech pro žadatele a příjemce, základní informace k podání žádosti, příklady podporovaných typů a druhů projektů nebo možnosti spolupráce s úřadem práce.

Školení se konalo v novém regionálním školicím středisku REACH v budově společnosti SAVE CZ v Hlinsku.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie