Jednání Představenstva per rollam 27. 1. až 29. 1. 2021

29. 1. 2021

Od 27. 1. 2021 od 15:00 hodin do 29. 1. 2021 do 14:00 hodin proběhlo korespondenční formou (e-mailem) per rollam jednání Představenstva.

Pozvánku a zápis z jednání naleznete v příloze.

Přílohy: