Dotazník pro podnikatelské subjekty z území MAS Hlinecko

25. 1. 2021

Vážení podnikatelé,

V současné době se připravujeme na nové programové období 2021–27. V tomto období budou mít podnikatelé možnost prostřednictvím MAS žádat o dotaci maximálně 1 000 000 Kč z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) - dotace max. 50 %, projekty celkem za 2 mil. Kč. Z OP TAK bude možné financovat následující oblasti:

  1. podpora technologické inovace podniků (stroje a technologie pro výrobu a služby, automatizace, robotizace, inovace výrobního, organizačního a zabezpečovacího softwaru),
  2. dosahování energetických úspor a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v podnikatelském sektoru (regulace otopné soustavy, udržitelné a nízkoemisní zdroje vytápění, zateplování, rekuperace tepla, kombinovaná výroba tepla a el. eng., FVE, FTE, energetické úspory v osvětlení a výrobních zařízeních). Energetický management (měření a řízení na straně výroby i spotřeby energií), podpora zapojení podniků do komunitní energetiky,
  3. podpora automatizace, robotizace a inovací podnikatelských procesů (nejen výrobních),
  4. SW inovace v podnicích (eshop, automatizace oběhu účetních dokladů, přechod do cloudu, cloudové simulace, SW bezpečnost, řízení procesů jakosti),
  5. podpora čisté dopravy, elektromobility (včetně vodíkového pohonu a plug-in hybridních aut), sdílení (car sharing),
  6. spolupráce v oblasti využití moderních technologií (spolupráce zaměstnavatelů, škol a zástupců veřejného sektoru – zlepšení spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou).

Dále budou mít podnikatelé možnost podobně, jako v tomto programovém období, žádat o dotaci prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV), kde se jedná především o menší projekty zaměřené na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost s dotací max. 45 % (v závislosti na velikosti podniku).

Předpokládáme, že první výzvy k předkládání projektů budou v druhé polovině roku 2022. V tuto chvíli nejsou známé bližší podmínky, než jak je uvedeno výše.

V současné době vytváříme plán, kolik peněz bude naše MAS pro podnikatele na našem území rezervovat v OP TAK a jaké finance v PRV pro podnikatele vyčleníme.

Pokud máte předběžný zájem se o dotaci přes MAS ucházet, prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, a to nejpozději do 15. 2. 2021. Dotazník naleznete na tomto odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAN4hdjByPwGMOaq13h5uCOUhHe7k7XdGiZMWXLmPgZm3nkg/viewform

Odpovědi v dotazníku nejsou závazné a nevznikají z nich žádné finanční ani jiné požadavky z naší strany.

Pokud budete mít ještě chvíli, prosím Vás o zhodnocení podmínek pro podnikání v našem regionu v krátkém dotazníku zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3xQCZZy2PjnmrtLQnUYwhSnSnOVpESqMSh16dy8zBWlnpQQ/viewform

V případě dotazů se prosím obracejte na kontakt níže:

Lenka Šustrová

MAS Hlinecko

Tel. 606 122 349

sustrova@mashlinecko.cz

www.mashlinecko.cz