Výsledky Fotosoutěže - Světlo podzimu!

18. 12. 2020

Fotosoutěž Světlo podzimu - zachycení podzimní přírody očima žáků.

Žáci ze škol ORP Hlinsko zasílali v termínu od 9. 11. 2020 do 4. 12. 2020 do MAS své dvě fotografie s motivem podzimní přírody.

Fotografie byly následně rozděleny do dvou kategorií na žáky prvního stupně ZŠ a žáky druhého stupně ZŠ a příslušných tříd gymnázia.

Od 7. 12. 2020 do 17. 12. 2020 bylo na odkazu www.mashlinecko.cz/hlasovani zahájeno on-line hlasování o tři nejkrásnější fotografie z obou kategorií

s tím, že vyhrávají první tři autoři fotografií v obou kategoriích, které získají největší počet hlasů.

Obě kategorie zÍskají následující ceny:

  1. místo - bluetooth reproduktor
  2. místo - bezdrátová sluchátka
  3. místo - powerbanka

Výdledky hlasování pro kategorii žáků prvního stupně ZŠ:

  1. místo - získal Lukáš Tlapák, 9 let, třída 3. A, ZŠ Ležáků Hlinsko
  2. místo - získala Ema Bártová, 9 let, třída 4. B, ZŠ Resslova Hlinsko
  3. místo - získal Vojtěch Vaško, 9 let, třída 3. B, ZŠ Smetanova Hlinsko.

Výdledky hlasování pro kategorii žáků druhého stupně ZŠ a příslušných tříd gymnázia:

  1. místo - získal Alexandr Vacek,14 let, třída 3. A, Gymnázium K. V. Raise Hlinsko
  2. místo - získala Natálie Trojánková,14 let, třída 9. A, ZŠ Smetanova Hlinsko
  3. místo - získal Adam Kacer,15 let, třída 8. B, ZŠ Smetanova Hlinsko.

Zároveň zasedla také odborná porota složená z vedoucí Turistického informačního centra Hlinsko paní Petry Šoltysové Pliskové a pana ředitele Základní školy Včelákov Mgr. Jaroslava Prodělala.

Ti vybrali z každé kategorie následující vítězné fotografie:

V kategorii žáků prvního stupně ZŠ - fotografii č. 1 Lukáše Tlapáka, 9 let, třída 3. A ze ZŠ Ležáků Hlinsko

V kategorii žáků druhého stupně ZŠ a příslušných tříd gymnázia - fotografii č. 36. Alexandra Vacka,14 let, třída 3. A, z Gymnázia K. V. Raise Hlinsko.

Oba autoři získají cenu odborné poroty.

 

SOUTĚŽ BYLA ORGANIZOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU FINANCOVÁNÉHO Z OP VVV S NÁZVEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP HLINSKO II S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.


 
 

 

 

 

Galerie