Jednání Výběrové komise 14. 12. 2020

15. 12. 2020

V pondělí 14. prosince 2020 se konalo jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

Přílohy: