Seznam přijatých projektů ve výzvě Malý LEADER 2021

11. 12. 2020

V tabulce níže je uveden seznam přijatých projektů ve výzvě Malý LEADER 2021. Příjem žádostí probíhal v termínu od 23. 11. 2020 do 11. 12. 2020 vždy od 8:00 - 11:00 hodin a od 12:00 - 15:00 hodin v kanceláři MAS Hlinecko Komenského 187, 539 01 Hlinsko. 

Dne 14. 12. 2020 se uskuteční od 15:00 hodin v kanceláři MAS Hlinecko jednání Výběrové komise, která provede hodnocení jednotlivých projektů.

foto