Proběhlo třetí setkání Řídicího výboru MAP ORP Hlinsko II

30. 11. 2020

V termínu mezi 24. a 30. listopadem probíhalo hlasování Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko formou per rollam. Řídicí výbor schválil všechny předložené dokumenty. k nahlédnutí zde: http://www.mashlinecko.cz/__2019/map-ii-setkani