Proběhlo pilotní školení na 3D tisk

25. 11. 2020

V rámci podpory polytechnických a digitálních dovedností dětí a žáků byla školám zakoupena 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S. Tiskárna bude sdílená pro všechny do projektu zapojené školy. Zároveň bude probíhat pravidelné školení lektorů, průběžné sdílení zkušeností s 3D tiskem a v budoucnu i meziškolní soutěže.

Tohoto pilotního a vícedenního školení se zúčastnili zástupci ze ZŠ, MŠ, realizačního týmu a jeden odborný pracovník. První den účastníci pod vedením lektora sestavili celou 3D tiskárnu a seznámili se tak detailně s funkcí všech součástek. Druhý den proběhla dostavba, kalibrace všech systémů a uvedení do provozu. Třetí den proběhlo představení internetových zdrojů a metodické i praktické dovednosti grafického modelování.     

Galerie