Pozvánka pro vzdělávací subjekty z území ORP Hlinsko

13. 10. 2015

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. zve všechny vzdělávací subjekty z území ORP Hlinsko na jednání pro zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Jednání se uskuteční 21.10.2015 od 14h na MěÚ Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, ve velké zasedací místnosti.

Předmětem tohoto jednání bude bližší představení Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání a sestavení pracovních skupin.

Smyslem tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je vytvořit strategický dokument, kde budou identifikovány potřeby vzdělávacích subjektů z území ORP Hlinsko. Dokument bude sloužit jako jeden z podkladů k vytváření šablon a k čerpání financí z Integrovaného regionálního operačního programu.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: