Jednání Představenstva per rollam 19. a 20. 11. 2020

20. 11. 2020

Dne 19. 11. 2020 od 10:00 hodin do 20. 11. 2020 do 14:00 hodin proběhlo korespondenční formou (e-mailem) per rollam jednání Představenstva.

Pozvánku a zápis z jednání naleznete v příloze.

Přílohy: