Setkání PS Rovné příležitosti a PS Financování 18. 11. 2020

18. 11. 2020

Ve středu 18. 11. 2020 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny rovných příležitostí a pracovní skupiny financování. Proběhla diskuze na témata jako je: krajské Klima, Kodex školy, školní administrativa v dobách distanční výuky, spolupráce s rodiči v době distanční výuky a konektivita škol.