Proběhl seminář na téma: Jak předcházet vývojovým vadám učení

18. 11. 2020

Datum a čas: 18. 11. 2020, 8:30–12:00 hodin
Datum a čas: 19. 11. 2020, 8:30–12:00 hodin
Forma konání semináře: online
Lektor: Mgr. Marie Komárová

Účastníci si z kurzu odnesli fungující scénář pro rozvoj dílčích funkcí a sociálních dovedností u dětí před zahájením školní docházky a rovněž získali dovednosti odhalit možná rizika (v dostatečném předstihu před nástupem dítěte do školy). Webináře se zúčastnilo 14 zástupců z řad učitelů a rodičů.  

 

 

foto