Setkání PS Rovné příležitosti 21. 10. a 26. 10.

21. 10. 2020

Koncem měsíce října proběhly hned dvě on-line schůzky PS Rovných příležitostí. První schůzku vedla Mgr. Eva Feyfarová z NS MAS a členům představila dlouhodobé koncepce ve vzdělávání ČR. Další stupně kudy se bude ubírat MAP III a predikce průběhu MAP IV. Prezentovala již funkční model moderní koncepce vzdělávání v Kanadě. Druhá schůzka byla zaměřená na téma drogové prevence a na problematiku distanční výuky.

Galerie