Pozvánka na jednání

4. 6. 2013

Ve čtvrtek 13.6.2013 se uskuteční v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Hlinsku první projednávání zavedení Regionální značky na Hlinecku. Všechny potenciální zájemce, řemeslníky, výrobce a poskytovatele služeb v cestovním ruchu srdečně zveme.

Ve spolupráci s Infocentrem, Souborem lidových staveb Vysočina a se starosty obcí našeho území byl připraven seznam téměř stovky různých výrobců a poskytovatelů služeb lokality Hlinecka, kteří byli na jednání pozváni. Pokud bude ze strany území a výrobců zájem o zavedení značky, budou následovat další setkání ohledně vyjasnění území, názvu značky a formy značení a aktivity naší MAS budou směřovat k přihlášce do Asociace regionálních značek v souladu s jejími pravidly. Zavedení regionální značky by mohlo napomoci rozvoji některých profesí, řemesel a služeb v našem regionu. Olga Ondráčková, manažerka M.A.S.H.

Přílohy: