Dotazník pro občany z území MAS Hlinecko

21. 10. 2020

Vážení občané,

Váš názor nás zajímá! Nyní máte možnost se společně s námi podílet na rozvoji našeho regionu.

Vyplněním dotazníku na odkazu níže nám můžete sdělit svoje názory, podněty a připomínky ohledně Vašeho života v našem regionu. Tyto informace nám poslouží při tvorbě strategického rozvojového dokumentu území MAS Hlinecko pro období 2021-2027, na jehož základě bude možné přerozdělovat finanční prostředky určené pro naše území v tomto období.
MAS Hlinecko za dobu svojí působnosti v regionu podpořila projekty v celkové výši 56 mil. Kč (školy, volnočasová centra, spolky, obce, drobné podnikatelé atd).

Dotazník je anonymní, Vaše odpovědi budou sloužit pouze k výše zmíněnému účelu.
Sběr dotazníků probíhá do 30. 11. 2020.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIsYKNTvc61zLa88YVHTw_MaETw4JMveERAzLq0O9wwClV4g/viewform?usp=sf_link