Proběhl seminář na téma: Jak učit moderní dějiny

8. 10. 2020

V Multifunkčním centru v Hlinsku proběhl seminář formou workshopu, na kterém jsme společně s panem Mgr. Šimíčkem probírali téma výuky moderních dějin. Seminář byl zaměřen především na způsob samotného vedení výuky. Účastníci se seznámili  s řadou on-line zdrojů, o možnostech efektivního zapojení karikatur, dobových obrázků a filmů do výuky. Byly představeny nové metody učení a možnosti spolupráce mezi školami. Zúčastnilo se sedm dějepisářů ze základních škol, které najdeme na území SO ORP Hlinecko. 

Galerie