Metody aktivního učení

5. 10. 2020

Dne 5. října 2020 od 8:30 do 14:30 hodin proběhl v Multifunkčním centru seminář zaměřený na metody aktivního učení. Mgr. Jiří Hruška, který seminář vedl, seznámil přítomné s metodami aktivního učení, které významně přispívají k inkluzi a vysvětlil proč je dobré metody aktivního vyučování používat. Dále hovořil o konstruktivistické pedagogice a o modelu třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe. 

Všem osmi účastníkům semináře z řad pedagogů ZŠ bude emailem zaslán přehled vybraných metod včetně jejich popisu v elektronické podobě.

 

 

Galerie