Rodilý mluvčí na podporu výuky cizích jazyků - ruština

29. 9. 2020

V úterý 29. 9. se nám rozeběhla pravidelná docházka rodilého mluvčího do základních škol. Účast rodilého mluvčího ve výuce umožňuje konverzaci v cizím jazyce přímo v přirozené formě, žákům tak poskytuje jedinečnou možnost rozvoje jejich konverzačních dovedností a osvojení si praktické formy mluveného jazyka. 

V tomto případě pracujeme s Ruským jazykem s paní lektorkou Feofanovou. 

Galerie