Proběhl seminář s názvem: Fatka a mýty o drogách

29. 9. 2020

Dne 29. 9. od 9:00 do 15:00 hodin se v Multifunkčním centru Hlinsko konal seminář zaměřený na protidrogovou prevenci. Seminář vedl Kpt. PhDr. Ondřej Moravčík a zúčastnilo se ho osm pedagogů ze základních škol.

Seminář zvýšil kompetence pedagogů v oblasti prevence rizikového chování. Účastníci získali náhled na problematikou drog a jejich základními rozdíly, ujasnili si možnosti působení školy v této oblasti.

Galerie