Jednání Valné hromady per rollam 29.7.2020 až 13.8.2020

14. 8. 2020

Druhé jednání Valné hromady Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2020. Jednání proběhlo od 29.7.2020 od 15:00 hodin do 13.8.2020 do 15:00 hodin

korespondenční formou (e-mailem) s hlasováním per rollam. 

 

Přílohy: