Jednání Výběrové komise 18. 6. 2020

19. 6. 2020

Ve čtvrtek 18. června 2020 se konalo od 14:00 do 15:00 hodin jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

Přílohy:

Galerie