Průzkum zájmu o dotace obcí, spolků a církví z Programu rozvoje venkova (výzva č.5)

2. 6. 2020

Pro žadatele z území Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. jsme připravili průzkum zájmu o realizaci projektů v 5. výzvě Programu rozvoje venkova. V této výzvě budou podporovány tři oblasti, a to:

1. Veřejná prostranství v obcích

2. Hasičské zbrojnice

3. Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Výzva bude připravena ke konci roku 2020 a administrována v roce 2021. Realizace projektů proběhne nejdříve v roce 2021.

Výše uvolněných prostředků pro dotaci bude přibližně 3 750 000 Kč, přičemž žadatelé mohou získat 80% dotaci, kterou doplní vlastním financováním ve výši 20%.

Minimální výše výdajů projektu je 50 000 Kč.

Pro registraci žádosti musí mít žadatel zřízen účet na Portálu farmáře (viz www.szif.cz).

V přiloženém souboru naleznete výčet způsobilých výdajů, na které je možné dotaci požadovat. Zájemce žádáme o vyplnění krátkého dotazníku na odkazu:

https://forms.gle/6cnmez9kPjXagSdbA

Bližší informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách MAS v sekci Výzvy - Program rozvoje venkova - 5. výzva

 

Olga Ondráčková, manažerka pro realizaci strategie

Přílohy: