Jednání Kontrolní komise 1. 6. 2020

2. 6. 2020

V pondělí 1. června  2020 se konalo v kanceláři MAS Hlinecko jednání Kontrolní komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

Přílohy: