Jednání Kontrolní komise 27. 5. 2020

28. 5. 2020

Ve středu 27. května  2020 se konalo v kanceláři MAS Hlinecko jednání Kontrolní komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

Přílohy:

Galerie