Jednání Výběrové komise 20. 5. 2020

21. 5. 2020

Ve středu 20. května 2020 se konalo od 14:00 do 15:00 hodin jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

Přílohy:

Galerie