Tady neziskovky - vítejte!

24. 9. 2015

V pátek 2. října 2015 se uskuteční v sídle FOKUSU Vysočina desátý ročník akce s názvem "Tady neziskovky-vítejte!"

Návštěvníci mohou shlédnou prezentaci neziskových organizací, zakoupit si jejich výrobky či diskutovat s jejich představiteli. Pro účastníky je připraven bohatý program v budově i přilehlé zahradě. Akci završí beseda ve 14 hodin s Romanem Álvarezem. Všichni jste srdečně zváni.

Kancelář MAS Hlinecko

foto