Jednání Představenstva 8. 4. 2020

8. 4. 2020

Ve středu 8. dubna 2020 se od 15:30 do 16:00 hodin uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku, prezenční listinu a zápis z jednání naleznete v příloze.

Přílohy: