Jednání Výběrové komise 8. 4. 2020 - II.

9. 4. 2020

Ve středu 8. dubna 2020 se konalo od 14:00 do 15:00 hodin jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

Přílohy: