Soutěž O nejkrásnější leporelo

MAS Hlinecko pořádala soutěž mateřských škol ORP Hlinsko s názvem Obrázkové leporelo pro Slávka Strakatého a jeho psího kamaráda Rona, jejímž cílem bylo vytvoření leporela.

Průběh soutěže:

  • od 16. dubna do 26. dubna 2019 vystavení leporel v prostorách Multifunkčního centra Hlinsko
  • od 16. dubna do 17. května 2019 hlasování veřejnosti o nejpovedenější leporelo na www.mashlinecko.cz/hlasovani
  • dne 25. května 2019 slavnostní vyhlášení výsledků na Májovém jarmarku (Betlém Hlinsko)

V konkurenci 15 leporel získala nejvíc hlasů Mateřská škola Pokřikov, a to konkrétně leporela Domácí zvířátka a Čtvero ročních dob.

Všechny zapojené dětí obdržely diplom a zapojené školy výtvarné potřeby.

Námět soutěže vytvořila Mgr. Jolana Chourová (MŠ Pokřikov)

Soutěž byla organizována v rámci projektu financovaného z OP VVV s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II. s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.

Gratulujeme vítězům a děkujeme za účast!