MAS Hlinecko pořádala soutěž pro mateřské a základní školy s názvem Stavby našeho regionu.

Školám z ORP Hlinsko byly 25. 2. 2021 MAS Hlineckem zakoupeny a rozdány stavebnice Teifoc. Děti postavily modely z jejich obce a okolí,  školy následně zaslaly do MAS své hotové vyfocené stavby.
Uzávěrka zasílání fotografií byla do 28. 5. 2021 a od 31. 5. 2021 do 11. 6. 2021 proběhlo na stránkách http://www.mashlinecko.cz/__2019/pro-skoly

hlasování o nejkrásnější stavbu v kategorii mateřské školy a základní školy. Soutěže se zúčastnily 4 mateřské školy a 8 základních škol.

1. místo z mateřských škol získala MŠ Kameničky

1. místo ze základních škol získala ZŠ Raná

Ceny byly výborné ovocné dorty!

Soutěž byla organizována v rámci projektu financovaného z OP VVV s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II. s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.

Galerie