MAS Hlinecko pořádala Soutěž pro mateřské školy o nejkrásnější obrázek ptáčků ke dni Země 22. 4. 2021.

Soutěže se zúčastnilo 9 mateřských škol z ORP Hlinsko, všechny zúčastněné mateřské školy získaly ptačí budku zakoupenou od MAS Hlinecko, budku si umístily na svoji školní zahradu. Vytvořily kolektivní práci dětí – společný obraz. Jejím hlavním motivem byli naši ptáčci. Školy zaslaly do MAS Hlinecko fotografii umístěných budek a hotových obrázků. Od 17. 05. 2021 do 28. 05. 2021 proběhlo hlasování o nejkrásnější obrázky. 

 

1. místo obsadila MŠ Pokřikov

2. místo obsadila MŠ Budovatelů Hlinsko

3. místo obsadila MŠ Svratouch 

Vítězná škola získala knihu s hlasy domácích ptáčku a všechny tři školy dále obdržely výtvarné potřeby a sladkosti pro zúčastněné děti.

Soutěž je organizována v rámci projektu financovaného z OP VVV s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II. s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.

Galerie