MAS Hlinecko pořádala soutěž pro základní školy OROP Hlinecko na prodporu čtenářské gramotnosti – Čtenáři v MASce, která se konala od 22. 3. 2021 do 6. 4. 2021. Soutěže se zúčastnilo celkem 120 žáků ze šesti základních škol v ORP Hlinsko – jmenovitě ZŠ Smetanova Hlinsko,ZŠ Resslova Hlinsko, ZŠ Včelákov, ZŠ Svratouch, ZŠ Raná a ZŠ Miřetice. 

  • První tři místa na 1. stupni ZŠ získali:
  1. Daniel Halamka 5. třída ZŠ Svratouch
  2. Adéla Krupičková 4. A třída ZŠ Smetanova Hlinsko
  3. Jaroslav Kyncl 5. třída ZŠ Raná

 

  • První tři místa na 2. stupni ZŠ získali:
  1. Inaas Mahmoodová 9. B třída ZŠ Smetanova Hlinsko
  2. Jakub Bálek 6. B třída ZŠ Smetanova Hlinsko
  3. Erika Havelková 9. B třída ZŠ Smetanova Hlinsko

Žáci získali odměnu za první místo bluetooth reproduktor za druhé místo fitnes náramek a za třetí místo sluchátka.

Soutěž byla organizována v rámci projektu financovaného z OP VVV s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II. s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.

foto