Logolink OP VVV hor barva cz

Setkání

Čtvrté setkání Řídicího výboru MAP II ORP Hlinsko

V termínu mezi 27. a 31. květnem 2020 a probíhalo hlasování Řídicího výboru formou per rollam.

Schválené dokumenty jsou vloženy níže:

Program setkání

1. Evaluační zpráva

2. Evaluační zpráva

Strategický rámec MAP ORP Hlinsko II do roku 2023

Zápis ŘV MAP 27. 5. – 31. 5.

 

Třetí setkání Řídicího výboru MAP II ORP Hlinsko

Proběhlo v termínu mezi 24. a 30. listopadem 2020 probíhalo hlasování Řídícího výboru per rollam.

Schválené dokumenty jsou vloženy níže.

Program setkání

Místní akční plán ORP Hlinsko II

Průběžná sebehodnotící zpráva 2020

Jednací řád Řídicího výboru MAP

Roční akční plán 2020-21

Komunikační plán 

Seznam plánovaných evaluací

Zápis ŘV MAP 24. - 30. 11. 2020

 

Druhé setkání Řídicího výboru MAP II ORP Hlinsko

V pondělí 11. května 2020 proběhlo od 13:00 hodin hlasování Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko formou per rollam.

Schválené dokumenty jsou vloženy níže.

Zápis ze setkání

Prezentace

Strategický rámec MAP ORP Hlinsko II do roku 2023

Průběžná sebehodnoticí zpráva

Roční akční plán

 

První setkání Řídicího výboru MAP II ORP Hlinsko

V pondělí 25. března 2019 proběhlo od 15:30 hodin setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko. Během setkání byl ustanoven Řídící výbor MAP II pro ORP Hlinsko, došlo k projednání a schválení dokumentů MAP II a ke schválení Strategického rámce MAP II.

Schválené dokumenty jsou vloženy níže.

Identifikace dotčené veřejnosti

Jednací řád

Komunikační plán

Organizační struktura MAP

Statut ŘV MAP

Strategický rámec ŘV MAP

 

Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II

V úterý 15. ledna 2019 proběhlo úvodní setkání k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II.

Schůzka byla určena pro zástupce škol, zřizovatelů, středisek volného času, neziskových organizací a dalších subjektů, jenž se zabývají vzděláváním dětí a žáků do 15 let. Na setkání byly představeny aktivity, které proběhnou během projektu, konkrétní způsob zapojení škol a byl částečně aktualizován Řídicí výbor.

Během projektu budou fungovat pracovní skupiny zaměřené na:

  • financování,
  • rovné příležitosti,
  • čtenářskou gramotnost,
  • matematickou gramotnost,
  • rozvoj regionálního povědomí a vyjádření dětí a žáků.

Do těchto pracovních skupin se mohou účastnit nejen učitelé základních a mateřských škol, ředitelé, zřizovatelé škol, ale i další zájemci z řad veřejnosti. Proto prosíme případně zájemce o zapojení do pracovních skupin nebo jiných činností v projektu, aby se přihlásili na adrese sustrova@mashlinecko.cz nebo na tel. 606 122 349.

Níže je vložena prezentace ze setkání.

Prezentace ze setkání