Zapojené MŠ: Pokřikov, Svratouch, Kameničky, Trhová Kamenice, Miřetice, Holetín

Trvání aktivity: školní rok 2020/2021

V roce 2021 byly v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II pořízeny tři sady didaktických a diagnostických pomůcek, s názvem Klokanův kufr. Zapojené školky si budou kufry vyměňovat v půlročních intervalech. Bude probíhat pravidelné sdílení dobrých zkušeností, jak mezi školami, tak i s pozvanými odborníky.  

 

Galerie