Konverzace v angličtině pro druhý stupeň základních škol

Lektorka: Pamela Berggren

Zapojené ZŠ: Kameničky, Včelákov, Trhová Kamenice, Ležáků, Smetanova, Resslova

Trvání aktivity: školní rok 2020/2021 

 

MAP ORP Hlinsko II podporuje výuku anglického jazyka na druhém stupni základních škol, kdy se jednou měsíčně hodiny účastní rodilá mluvčí, která s žáky procvičuje konverzaci.

Galerie