logo_pk.jpg (900×200)

Malý LEADER 2020

Obec Pokřikov

Oprava sportovního zázemí v obci Pokřikov

U budovy sportovního areálu byla vyměněna okna a opraveny vnitřní stěny budovy včetně výmalby.

Celkové výdaje: 72 345,90 Kč

Výše dotace: 36 180,40 Kč

Vlastní výdaje žadatele: 36 165,50 Kč

Galerie