Fotogalerie

Zasedání certifikační komise

Začátkem měsíce dubna proběhla třetí certifikace značky Kvalita z Hlinecka. Certifikační komise posoudila celkem deset žádostí. Dvě žádosti v oblasti zážitky a osm žádostí v oblasti výrobky, z nichž dvě žádosti byly podány na rozšíření řady výrobků, které byly certifikovány již v roce 2014. Ze všech žádostí nesplnila požadavky pouze jediná, ostatní žadatelé obstáli na výbornou. Regionální značka má tak po třetí certifikaci již dvacet tři držitelů.

Galerie