Propagace značky

Regionální značka Kvalita z Hlinecka je pravidelně propagována držiteli certifikátu na jarmarcích a selských trzích konaných v Hlinsku. Přehled termínů naleznete na webových stránkách města Hlinska a Turistického informačního centra Hlinsko na: www.hlinsko.cz

Dále je značka propagována na jarmarcích a trzích po celé České republice a také na Veselém Kopci. Přehled programu na Veselém Kopci a Betlémě naleznete na webových stránkách města Hlinska nebo na stránkách Veselého kopce.

V rámci propagace regionální značky byl také vyroben oboustranný roll up, banner na stánek a propagační letáky.

Propagace v roce 2016 Propagace v roce 2015 Propagace v roce 2014