Vojtěch Lauš

Krása skrytá v železu

Kovářství je řemeslo, zabývající se zpracováním železa, oceli, případně i jiných kovů zpravidla za tepla. Praktická činnost kovářů se nazývá kování. Kovářství patří k nejvýznamnějším oborům lidské činnosti. Schopnost zpracovávat železnou rudu je jedním ze základních hledisek nahlížení na vyspělost starověkých civilizací.

Kovářské výrobky jsou zhotovovány tradičním ručním kováním v ohni a jednotlivé ?nální výrobky jsou tak originály.

Kovářskému umění se pan Lauš věnuje již od mládí, vystudoval obor umělecký kovář a zámečník v Hradci Králové a poté pokračoval nadstavbou v Praze. Během studia pravidelně reprezentoval školu při soutěžích s kovářskou tematikou. Největším úspěchem při studiu je získání poháru za třetí místo v soutěži Mladý Těšanský kovář z roku 2004.

Pan Lauš si zakládá na tom, aby každý jeho výrobek byl originál a kované prvky se příliš neopakovaly. Každému zákazníkovi se snaží vždy navrhnout něco nového, originálního, ale zároveň vkusného.

Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních setkání uměleckých kovářů Hefaiston na hradě Helfštýn v Lipníku nad Bečvou a Brtnické kovadliny na zámku v Brtnici u Jihlavy.

 

Certifikován značkou „Kvalita z Hlinecka“ byl níže uvedený produkt:

Umělecké kovářské výrobky

Certifikáty:

Certifikát - Umělecké kovářské výrobky - 2015

Certifikát - Umělecké kovářské výrobky - 2017

Certifikát - Umělecké kovářské výrobky - 2019

Certifikát - Umělecké kovářské výrobky - 2021

Certifikát - Umělecké kovářské výrobky - 2023

Kovářství patří k nejstarším a nejrozšířenějším řemeslům. Staré vesnické kovárny jsou dodnes vzácným dokladem života a kultury v daném sídle. Ve Vojtěchově má kovářství tradici již několik staletí. Nejstarší dosud známá zpráva o vojtěchovských kovářích pochází z roku 1698, kdy zde působili Matěj Bouška a Matěj Jelínek. Ve vsi pracovaly v minulosti tři kovárny. V nejstarší z nich, zmíněné roku 1793, pracoval mistr Václav Sytař, který v roce 1876 vyrobil pro obec hasicí stříkačku. Kovárna byla na konci 19. století zbořena. V roce 1884 však nechala obec postavit hasičské skladiště a při ní obecní kovárnu, kterou pronajímala. I ta byla zbourána.

Třetí vojtěchovská kovárna bývala v přízemí patrového domu čp. 46. Poslední kovář Josef Černý zde pracoval do roku 1960. Přestože prostor dílny je zachovalý, z vybavení zůstala pouze výheň. Nyní dům využívá právě umělecký kovář Vojtěch Lauš a jeho ?rma KOVOART, která přenesla výrobu do přízemí domu.

Pan Lauš zhotovuje výrobky na míru podle přání zákazníka do interiéru i exteriéru. Jako první vzniká ručně kreslený návrh. Po odsouhlasení klientem začíná výroba, počínaje nákupem materiálu, rozměřením, nařezáním, ohříváním ve výhni na teplotu 1100 °C až do vytvarování požadovaného tvaru výrobku kováním na kovadlině nebo pomocí bucharu. U dekoračních výrobků se po vykování přechází k povrchové úpravě včelím voskem, lakem nebo barvou. U větších předmětů se před nanesením barvy ještě nanese žárový zinek. Poté je výrobek nachystán k montáži u zákazníka či na pro volný prodej.

 

Kontakt:

Vojtěch Lauš
Vojtěchov 46
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 605 442 036
E-mail: vojta@kovoart.cz
www.kovoart.cz

Propagační materály k udělené značce: