Kalendář 2018

Kalendář, který se Vám dostává do rukou, byl vytvořen ve spolupráci škol a vzdělávacích organizací na území ORP Hlinsko v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Hlinsko, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000583. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho realizátorem je Místní akční skupina Hlinecko, z.s.

Výsledkem projektu bude posílení spolupráce mezi školami a vzdělávacími organizacemi na území ORP Hlinsko, realizace mnoha seminářů pro pedagogy, pracovníky vzdělávacích organizací i veřejnosti a zejména tvorba místního akčního plánu se seznamem priorit a projektů vedoucích k rozvoji vzdělávacích aktivit v území.

K výsledkům projektu a činnosti pracovních skupin patří i vytvořené inspirativní příklady aktivit využitelných ve výuce žáků a vzdělávání veřejnosti.

Fotodokumentaci z jednotlivých akcí poskytli zástupci níže uvedených organizací:

Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229
Mateřská škola, Hlinsko, Rubešova 1250
Mateřská škola, Pokřikov, okres Chrudim
Mateřská škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim
Základní škola a mateřská škola Holetín
Základní škola a mateřská škola Svratouch
Základní škola a Mateřská škola Kameničky
Základní škola a mateřská škola Krouna
Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim
Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim
Základní škola, Raná, okres Chrudim
Základní škola Včelákov, okres Chrudim
Základní škola Miřetice
Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim
Základní umělecká škola, Hlinsko, Poděbradovo náměstí 305, okres Chrudim
Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

Galerie