Jiří Vaněk

Kalendář 2017 - U NÁS NA HLINECKU

JIŘÍ VANĚK

Hlinecký rodák, malíř, grafik a ilustrátor Jiří Vaněk se narodil 30. března 1939. Svůj kreslený humor publikuje nepravidelně v různých časopisech a novinách. Se svými díly se účastnil mnoha výstav doma i v zahraničí. Je členem České unie karikaturistů (ČUK) v Praze a Unie výtvarných umělců v Hradci Králové. Již přes padesát let kreslí, maluje a vystavuje. V posledních letech se věnuje převážně malbě obrazů. V roce 2014 měl v Hlinecké galerii výstavu k poctě města Hlinska. Získal několik mezinárodních uznání za kreslený humor, v japonském Tokiu, italské Anconě a Bratislavě, dále cenu Učitelských novin v Praze a první cenu za realizovaný plakát Výtvarné Hlinecko 1963 – Ludvík Kuba. Je spoluautorem knihy Humor není jenom smích... aneb Politika někdy k smíchu je (2008). Jiří Vaněk je autorem všech kreseb tohoto kalendáře. „Mám rád lidi, kterým v životě o něco jde. Ať už je to ve výtvarné práci, nebo jakékoli jiné lidské činnosti.

Mám rád poctivost, vytrvalost a pracovitost spojenou s pílí. Když toto nechybí, výsledky se dříve nebo později musí dostavit.“ „O inspiraci si myslím, že přichází tím častěji, čím člověk více vytváří a vymýšlí si a dále rozmotává klubko fantazie. Člověk však musí mít také otevřené oči a vidět různé životní situace v různých nadsázkách.“ „A můj vztah k Hlinecku? Jsem Hlineckým rodákem, občanem a patriotem Hlinecka. Celý život zde žiji a i nadále pokračuji ve své tvorbě, která mne stále těší a dělá mi radost.“

Kalendář byl vytvořen zástupci Místní akční skupiny Hlinecko z dostupných historických zdrojů a informací od obcí. 
Sazba a tisk: tiskárna Grafies, a.s. Hlinsko 

Galerie