Evaluace

Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
pro programové období 2014–2020 (2023) 
Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.


Evaluační zpráva