na úvod
O nás / Zápisy z jednání
 
  navigace: úvod / O nás / Zápisy z jednání

 

Valná hromada

Zápis z jednání Valné hromady MAS Hlinecko
20.4.2017

Dne 20.4.2017 se uskutečnila v 16h Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko.
Zápis z jednání Valné hromady MAS Hlinecko
20.12.2016

Dne 14.12.2016 se uskutečnila v 16h Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko.

Pozvánka, program a zápis jsou umístěny v příloze.
Zápis z Valné hromady 1.3.2016
1.3.2016

Dne 1. března 2016 se od 15:30 ve Velké zasedací místnosti Města Hlinska uskutečnila Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko.

Pozvánku a zápis z jednání naleznete v příloze.
Zápis z Valné hromady 2.12.2015
2.12.2015

V 15:30 hod přivítal všechny zúčastněné Ing. Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko, z. s. Konstatoval, že VH MAS Hlinecko byla řádně svolána v souladu se stanovami a oznátmil, že je se zplnomocněním přítomno celkem 30 členů. Navržený program: 

  1. Přivítání členů a hostů
  2. Veřejné projednání strategie - finanční plán ve vazbě na OP 2016-2023
  3. Různé
Představenstvo

Zápis z jednání Představenstva 30. 3. 2017
31.3.2017

Dne 30. března 2017 se od 15 hodin v kanceláři MAS uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku a zápis z jednání naleznete v příloze.
Zápis z jednání Představenstva 25. srpna 2016
31.8.2016

Dne 25. srpna 2016 se od 15 hodin v kanceláři MAS uskutečnilo jednání Představenstva.

Pozvánku a zápis z jednání naleznete v příloze.
Zápis z jednání představenstva 21. června 2016
30.6.2016

Dne 21. června 2016 od 15 hodin se v kanceláři MAS uskutečnilo jednání představenstva MAS Hlinecko. 

Pozvánku a zápis z jednání naleznete v příloze.
Výběrová komise

Zápis z jednání Výběrové komise 29.6.2016
30.6.2016

Dne 29. června 2016 se v kanceláři MAS Hlinecko uskutečnilo jednání Výběrové komise.

Přílohou zprávy je pozvánka s programem a zápis.
Kontrolní komise

Zápis z Kontrolní komise MAS Hinecko
7.4.2017

Ve čtvrtek 6. dubna se konalo v kanceláři MAS Hlinecko jednání Kontrolní komise.

Program se zápisem jsou přílohou této zprávy.
Zápis z Kontrolní komise MAS Hlinecko
15.12.2016

V pondělí 12. prosince se konala v kanceláři MAS Hlinecko jednání Kontrolní komise.

Pozvánka se zápisem jsou přílohou této zprávy.