na úvod
Místní akční plán / Řídící výbor
 
  navigace: úvod / Místní akční plán / Řídící výbor

 

Páté setkání Řídícího výboru
16.4.2018
16. 4. 2018 proběhlo páté setkání Řídícího výboru MAP.

Program:

  1. Projednání a schválení dokumentů MAP


Čtvrté setkání Řídícího výboru
4.10.2017
Ve úterý 3.10.2017 proběhlo čtvrté setkání Řídícího výboru MAP.

Program:

  1. Aktuální stav zpracování MAP

  2. Projednání a schválení dokumentů MAP (Analytická část včetně prioritních oblastí a SWOT-3 analýzy pro každou z oblastí, Strategický rámec MAP, Průběžná evaluační zpráva, Seznam relevantních aktérů, Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti, Principy MAP).


Třetí setkání Řídícího výboru MAP
23.3.2017
Ve středu 22. 3. 2017 proběhlo třetí setkání Řídícího výboru MAP.

Program:

  • Projednání a aktualizace strategického rámce
  • Postup práce na MAP
  • Projednání analytické části MAP

Druhé setkání Řídícího výboru MAP
22.9.2016
Ve čtvrtek 22. 9. proběhlo druhé setkání Řídícího výboru MAP. Na programu setkání byl jediný bod, a to projednání s schválení Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko.

Strategický rámec obsahuje vizi, která stanovuje směr, kam by se vzdělávání v regionu mělo ubírat, priority a cíle, jejichž naplnění pomůže zvýšení kvality vzdělávání v ORP Hlinsko. Součástí strategického rámce je i seznam investičních záměrů, které školy a další subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků do 15 let potřebují. U každého investičního záměru je kromě celkových nákladů, termínu realizace a souladu s cílem MAP uvedeno, jestli se vztahuje ke klíčovým kompetencím podle IROP. Zařazení projektu do tohoto seznamu je nutnou podmínkou pro jeho podporu z IROPu.

První setkání Řídícího výboru MAP
23.3.2016
Ve středu 23. 3. proběhlo první setkání Řídícího výboru MAP.

Program:

• představení jednotlivých členů ŘV,
• projednání návrhu Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP ORP Hlinsko,
• aktualizace kontaktů.